Contact opnemen

HRM

Veel bedrijven zijn te klein om een eigen HR-medewerker in dienst te nemen. Toch is kennis van HR-beleid en HR-instrumenten belangrijk om goed personeel aan u te binden én vast te houden.

Daarnaast moet u als ondernemer voldoen aan tal van wettelijke eisen die de overheid aan u stelt. En die wetten veranderen nogal eens. Maar wat als uw onderneming te klein is om een eigen HR-medewerker aan te nemen?

Voor kleinere ondernemingen biedt HLPC Finance HR-ondersteuning op maat. Wij helpen u op projectbasis of voor een bepaald aantal uren per week met zaken als arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, ontslagprocedures en de salarisadministratie.

Zo zult u een functieprofiel moeten opstellen als u uw eerste medewerker wilt aannemen. Dit zijn zaken waar u ons voor kunt inschakelen, evenals voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Want die overeenkomst moet voldoen aan alle mogelijke regels die in de CAO of van overheidswege worden voorgeschreven. Maar wat als de wetgeving verandert? Zijn uw arbeidsovereenkomsten dan nog wel up-to-date? Hebben die wetswijzigingen gevolgen voor u als ondernemer? Kijk maar eens naar de Wet Arbeidsmarkt In Bemiddeling (WAB) waaruit de verplichte transitievergoeding volgt. Voor al dat soort vragen kunt u bij ons terecht.

Ook handboeken en salarisadministratie

Ook andere aspecten van HRM zijn bij HLPC Finance in goede handen. Wij kunnen bijvoorbeeld een personeelshandboek voor u opstellen waarin alle arbeidsvoorwaarden en overige bedrijfsreglementen beschreven staan. Een handig document dat u aan uw medewerkers kunt overhandigen.

Een niet onbelangrijk aspect is de salarisadministratie. Uw medewerkers moeten tijdig en correct uitbetaald worden. De salarisadministratie moet op orde zijn, ook als u flexmedewerkers in dienst heeft. De salarisadministratie is een aspect dat HLPC Finance ook voor u kan verzorgen. Want daar hebben wij een perfecte partner voor. Wij zorgen ervoor dat de uren en andere informatie tijdig worden aangeleverd bij deze salarisadministrateur. En – als u daarvoor kiest – dat de salarissen als betalingsopdracht op tijd klaarstaan.

Arbo en ziekteverzuim

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen als een werknemer ziek wordt. Wat zijn uw rechten en plichten? Hoe zit het met de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Arbeidsmarkt in Bemiddeling? Wij kunnen er samen alles aan doen om loonsancties van het UWV te voorkomen.

Ook als een medewerker niet goed functioneert kunnen wij u ondersteunen. Wij helpen u bijvoorbeeld met coachingsgesprekken of teambuilding. En mocht u onverhoopt uw medewerker toch willen ontslaan, dan ondersteunen wij u tijdens dit traject. Want de ontslagprocedure behoort natuurlijk netjes, correct en volgens de wet te verlopen.

Wij kunnen dus een klein stukje van het personeelswerk overnemen, of alles met betrekking tot personeelszaken verzorgen. Wij kunnen alleen meedenken, of u het werk daadwerkelijk uit handen nemen. Net waar u behoefte aan heeft.

Want wij hebben het inzicht. Wij bieden ondernemers overzicht.

Meer informatie

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.

Contact opnemen

Waar heeft u hulp bij nodig?

Scroll up