Inventaris en goederen

Een inventaris is een lijst of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats gemaakt volgens een vaste procedure. Het opmaken van een inventaris heet inventariseren. Zo is de inventaris van een bedrijf een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden aanwezig in dat bedrijf, bij het einde van een boekjaar en voor de afsluiting van de boekhouding. De bedoeling is alle balanselementen genoteerd in de boekhouding te waarderen op hun echte economische waarde. (Wikipedia)

De voorraden kunnen bestaan uit grondstoffen, hulpstoffen, gereedstaande producten die reeds beschikbaar zijn voor verkoop (ook wel handelsgoederen genoemd), of goederen tijdens het productieproces (ook wel goederen in bewerking genoemd). Een hoge voorraad brengt hoge kosten mee voor het (langdurig) opslaan van de uitgebreide stocks. (Wikipedia)

Door een brand, storm, water of inbraakschade kan aan de inventaris en goederen schade ontstaan. Ons team van experts zijn bekend met dit soort schades waardoor wij kunnen overzien wat voor gevolgen het evenement op de inventaris en goederen kan hebben. Wij hebben de ervaring en kennis om te beoordelen wanneer iets te reinigen is of dat het beter om delen van de inventaris en goederen af te keuren, omdat deze onherstelbaar beschadigd zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Waar heeft u hulp bij nodig?

Scroll up