Over HLPC Schade Expertise

Welkom bij HLPC Expertise bv, wat fijn dat u er bent! De aanleiding is dan misschien niet prettig, want u heeft schade. Wij staan u graag bij en zorgen ervoor dat de schade goed begeleid wordt en dat u zo snel als dat mogelijk is weer schadeloos en onbezorgd verder kunt.

Een contra-expert is een eigen deskundige die u zélf inschakelt, het liefst direct na een schade. Een expert die weet welke zaken er geregeld moeten worden, de schadeclaim optimaal afhandelt én ervoor zorgt dat u krijgt waar u zeker recht op heeft.

“Het inschakelen van een contra-expert leidt vrijwel altijd tot een hogere vergoeding. Daarnaast zetten wij onze meer dan 20-jarige ervaring, onze expertise én ons brede netwerk in om u met raad en daad terzijde te staan.”

Schade door brand, water of storm is voor een ieder een drama. Wij zijn er om het leed te verzachten, u te ontzeggen en er voor te zorgdragen dat alles weer wordt zoals het was.

Tenzij u een eigen deskundige (contra-expert) inschakelt.

Uw eigen deskundige kan de schade uiteraard niet ongedaan maken, maar behartigt uw belangen en voorkomt dat de verzekeraar u afwimpelt(dat u niet geheel conform uw polis schadeloos wordt gesteld).

Wij helpen u direct nadat wij zijn ingeschakeld door deze moeilijke tijd heen. Bel ons of neem contact op voor vragen en informatie.

Scroll up