Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen die HlpC Schade vaak ontvangt ziet u hieronder:

Neen, wij werken uitsluitend voor gedupeerden/verzekerden.

Neen, wij doen dat niet, alleen bedrijven ontvangen een btw factuur!

Er is echter een uitzondering welke de regel bevestigd; bij zakelijke schade betaalt u de BTW over de declaratie van HLPC Expertise, deze BTW. Kunt u uiteraard bij uw BTW aangifte weer terug vorderen.

De meeste brandpolissen in Nederland geven dekking voor de kosten van een eigen deskundige tot aan de kosten van de door verzekeraars ingeschakelde experts.

Het is belangrijk om bij een calamiteit of een ingewikkelde schade direct een eigen deskundige in te schakelen.
Uiteraard staan wij u ook bij wanneer u het op een later moment niet eens bent met de schadevaststelling van de expert van de verzekeraar. Hoe eerder des te beter!

Het woord “contra” dekt de lading niet, het heeft voor ons een negatieve betekenis. Contra-expertise staat voor het behartigen van de belangen en optreden als eigen deskundige namens gedupeerde. Wij weten hoe de lijnen lopen en wat uw rechten en plichten zijn. Wij overzien met een professionele blik de gevolgen van beslissingen die direct na de schade genomen moeten worden. Hiermee wordt voorkomen dat u in de hectiek van het moment onjuiste afspraken maakt of toezeggingen doet. Daarom is het belangrijk dat u direct na het ontstaan van de schade HLPC Expertise inschakelt.

Wij werken in de regel met een vast maandelijks bedrag, zodat u weet waar u aan toe bent. Wij maken graag een offerte op maat voor u.

Uw informatie wordt bij ons beveiligd opgeslagen, zowel de hard copy (papieren versie) als de digitale informatie wordt door ons veilig bewaard. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend, dus dat is ook goed geregeld.

Scroll up