Contact opnemen

Resultaat

Voor al onze klanten boeken wij de in- en verkoopfacturen. Wij werken bank- en kasboeken bij en maken vervolgens maand-, kwartaal- of halfjaarrapportages. Zo kunt u direct zien wat het resultaat is. Dat is mooi. Maar wat doet u er vervolgens mee?

Dashboard

Zoals de snelheidsmeter op uw dashboard, kunnen wij het dashboard zijn voor de financiële situatie van uw bedrijf. Zo bespreken wij regelmatig wat de stand van zaken is. Draait u winst en zo ja, hoeveel dan? Wat zijn de openstaande posten? Hoeveel inkoop- en andere kosten maakt u? Staan die kosten nog wel in verhouding tot de omzet die u maakt? Is het handig om nu te investeren of niet? Dat zijn allemaal belangrijke vragen waar u antwoord op wilt hebben. Antwoorden die nodig zijn om te kunnen sturen.

Tussentijds overleg

Daarom hebben wij eens per maand of kwartaal of, bij grotere klanten of complexe bedrijfsvoeringen, zelfs eens per week overleg. Als ondernemer moet je namelijk bij zijn. Door direct alles in te boeken, bovenop de debiteuren te zitten en direct openstaande posten na te bellen, zijn uw cijfers altijd up-to-date. En met up-to-date cijfers kunt u sturen.

Dat is de reden waarom wij niet alleen facturen op dagbasis verwerken, wij doen ook aan debiteurenbeheer. Dankzij de directe koppeling tussen de bankboekingen en het boekhoudpakket Accountview kunnen wij direct zien of er wanbetalers zijn. Soms bellen ondernemers zelf achter openstaande posten aan, soms bellen wij voor ze. Net wat zij prettig vinden.

Iedere maand werken wij de stukken bij. En zien wij iets alarmerends? Dan bespreken wij dat. Heeft u bijvoorbeeld teveel winst gemaakt? Dan is het wellicht handig om wat meer kosten te maken. Door mee te denken en onze kennis en knowhow in te zetten coachen wij ondernemers. En dat doen wij al jaren.

Dit kunnen wij voor u betekenen

Dit is wat wij voor u kunnen betekenen zodat u een helder overzicht heeft van de resultaat van uw onderneming:

  • Het opstellen van maand-, kwartaal- en halfjaar rapportages
  • Budget bewaking en verschillenanalyse
  • Debiteurenbeheer
  • Tussentijdse besprekingen over de financiële stand van zaken
  • Advies en ondersteuning, zowel telefonisch als op locatie
  • Ondernemerscoaching

Want wij hebben het inzicht. Wij bieden ondernemers overzicht.

Meer informatie

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.

Contact opnemen

Waar heeft u hulp bij nodig?

Scroll up