Contact opnemen

Particulier

Heeft u schade? Als u schade heeft en er niet uitkomt of het niet eens bent met de beslissing van de verzekeraar, dan kunt u een ‘eigen deskundige’ inschakelen. Deze eigen deskundige wordt ook wel een contra-expert genoemd. De schade-experts van HLPC Expertise werken alleen voor verzekerden, niet voor verzekeraars. Als contra-expert behartigen wij úw belangen en voorkomen wij dat de verzekeraar u afwimpelt of minder uitkeert dan waar u recht op heeft. En wij zorgen bovendien voor snelheid in het traject.

Het is dan ook belangrijk dat u deze eigen deskundige direct na een schade inschakelt, zodat wij uw belangen optimaal kunnen behartigen. Wij weten welke zaken er geregeld moeten worden. Wij zullen de schadeclaim optimaal afhandelen, voor een snelle afhandeling van de schade zorgen én ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Want schade door brand, water, inbraak of storm gaat u niet in de koude kleren zitten. Hoe langer de herstelwerkzaamheden op zich laten wachten, hoe langer u elders moet wonen, des te vervelender dat voor u is. Daarom is snelheid geboden. En dat bereikt u door snel een eigen deskundige in te schakelen.

Natuurlijk kunnen wij de schade niet ongedaan maken, maar wij kunnen wel uw belangen behartigen en zorgen voor:

  • Advies over de eerste stappen direct na de schade
  • Behartiging van uw belangen richting uw verzekeraar en de expert die namens de verzekeraar komt
  • Snelheid in het traject
  • De vergoeding waar u recht op heeft

De expert die de schade namens uw verzekeraar behandelt, handelt vooral in het belang van zijn opdrachtgever en dat is de verzekeraar. Wij treden op als uw eigen deskundige, dus kunt u erop vertrouwen dat wij opkomen voor úw belangen.

Onze experts adviseren u over heel praktische zaken, zoals het regelen van een tijdelijk verblijf, het veiligstellen van de niet beschadigde zaken en het treffen van maatregelen zodat u veilig in uw eigen woning kunt blijven. Maar we beginnen met een luisterend oor. Wat wij ook doen is helpen met de bouwkundige berekening en het opstellen van de claim. Direct nadat wij zijn ingeschakeld gaan wij aan de slag en helpen u door deze moeilijke tijd heen. Bel ons daarom zo snel mogelijk nadat u schade heeft op 036 711 34 53. Dat vergemakkelijkt en versnelt het schadeproces alleen maar.

Heeft u nog vragen of wilt u informatie? Neem gerust contact op.

Want wij hebben het inzicht. Wij bieden gedupeerden uitzicht.

Scroll up