Opstal

Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst (gestald) object. (Wikipedia)

Door een brand, storm of waterschade kan aan de opstal schade ontstaan. Ons team van experts is bekend met dit soort schades waardoor wij kunnen overzien wat voor gevolgen het evenement op de opstal kan hebben.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Waar heeft u hulp bij nodig?

Scroll up