Contact opnemen

Zakelijk

Heeft u schade? Dan kunt u een zogenaamde contra-expert, ofwel ‘eigen deskundige’, in de arm nemen. Een contra-expert is dus een eigen deskundige die u zélf inschakelt. Dit doet u het liefst direct na een schade, zodat uw belangen optimaal behartigt worden. Deze ‘eigen expert’ weet welke zaken er geregeld moeten worden. Hij zal de schadeclaim optimaal afhandelen, voor een snelle afhandeling van de schade zorgen én ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Want schade door brand, water, inbraak of storm kan zelfs een regelrechte ramp betekenen voor de continuïteit van uw onderneming. Ook al heeft u recht op een uitkering, als die uitkering te laat binnenkomt zou de continuïteit van uw onderneming in het geding kunnen komen. Daarom is snelheid geboden. En dat bereikt u door snel een eigen deskundige in te schakelen. Een contra-expert dus.

Uw eigen deskundige kan de schade uiteraard niet ongedaan maken. Wat deze deskundige daarentegen wel doet, is uw belangen behartigen en voorkomen dat de verzekeraar u afwimpelt of minder uitkeert dan waar u recht op heeft. En hij zorgt voor voortgang in het traject.

Uw eigen deskundige zorgt voor:

  • Advies over de eerste stappen direct na de schade
  • Behartiging van uw belangen richting uw verzekeraar en de expert die namens de verzekeraar komt
  • Snelheid in het traject en de voortgang van de herstelwerkzaamheden
  • De vergoeding waar u recht op heeft

De expert die de schade namens uw verzekeraar behandelt, handelt vooral in het belang van zijn opdrachtgever en dat is de verzekeraar. Wij treden op als uw eigen deskundige, dus kunt u erop vertrouwen dat wij opkomen voor úw belangen.

De experts van HLPC Expertise adviseren u over heel praktische zaken, zoals het regelen van een tijdelijk verblijf, het veiligstellen van de niet beschadigde zaken en het treffen van maatregelen zodat u uw ondernemerschap weer snel kunt oppakken. Daarnaast helpen wij met de bouwkundige berekening en het opstellen van de claim. Wij helpen u direct nadat wij zijn ingeschakeld door deze moeilijke tijd heen. Bel ons zo snel mogelijk nadat u schade heeft op 036 711 34 53. Dat vergemakkelijkt en versnelt het schadeproces alleen maar. 

Heeft u nog vragen of wilt u informatie? Neem gerust contact op.

Want wij hebben het inzicht. Wij bieden gedupeerden uitzicht.

Scroll up