Contact opnemen

Heeft u schade? Dan heeft u recht op een eigen deskundige

Bij schade komt er een expert van uw verzekering, dat is de expert die de schade vaststelt in opdracht van de verzekering. Het is zijn of haar taak om u te ontzorgen en de schade vast te stellen, een rapportage te schrijven en deze door te geven aan uw verzekering. In veel gevallen is dat voldoende en kunt u alles verder zelf prima afhandelen.

Soms is dat niet genoeg, het kan zijn dat u zelf niet bij machte bent om alle gesprekken te voeren of alles zelf te kunnen regelen na de schade. Bijvoorbeeld door uw persoonlijke situatie of als de schade erg groot is en daarmee lastig voor u zelf te overzien of te regelen. In dat geval kunt u een beroep doen op onze experts. Zij treden op in uw belang en gaan met de expert van de verzekering in gesprek, zorgen voor vervangende woon- of werkruimte en assisteren u bij het maken van de berekeningen.

Welke berekeningen?

Als u door storm, brand- of wateroverlast schade heeft aan uw huis of uw bedrijf, komt daar enorm veel bij kijken. Alles wat er in de ruimte stond op het moment van de brand moet in kaart gebracht worden en dan berekend worden. Het beredderen (de eerste schoonmaakwerkzaamheden direct na de schade) moet gecoördineerd worden. De herstelwerkzaamheden moeten berekend worden en gecoördineerd worden en ga zo maar door.

Betrek ons vanaf het begin bij uw schade!

Wij kunnen de beste toegevoegde waarde leveren als wij gelijk bij de schade betrokken zijn, maar kunnen ook later in het traject voor u optreden. Bijvoorbeeld als u zich afvraagt waarom u minder uitgekeerd krijgt van de verzekering dan u zelf of uw aannemer heeft berekend. Is dit wel helemaal goed gegaan?
Onze kosten worden vergoed door jouw verzekering, hier heb je volgens de polis voorwaarden recht op.

Twijfel niet en bel ons. Wij hebben een aantal erg gemotiveerde en zeer professionele experts in ons bedrijf werken die u graag helpen en zoveel mogelijk werk van u uit handen te nemen.
Kortom:

  • Wij zijn er voor u, uw belang en maken ons daar hard voor
  • Met onze kennis en ervaring weten wij waar u recht op heeft en zorgen wij dat u krijgt waar u recht op heeft
  • U kunt op ons rekenen als deskundige professionele partner
Gepost op: 10 mei 2023
Categorie: Schade

Andere nieuwsartikelen

Scroll up